HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP DÀNH CHO CBNV SACOMBANK

Hướng dẫn đăng nhập này dành cho Cán bộ nhân viên của Sacombank

Bước 1: Truy cập Website https://www.sacombankrunnersclub.com/

- Chọn nút “Đăng Nhập” ngay góc phải của Website

Bước 2: Chọn hình thức “Đăng nhập” với thông tin như sau:

- Tài khoản đăng nhập: Email Sacombank đầy đủ (VD: tuongnh18775@sacombank.com)

- Mật khẩu đăng nhập: 06 chữ số Mã số nhân viên (VD: 018775). 

Sau khi đã đăng nhập thành công, bắt buộc CBNV phải thay đổi mật khẩu (mật khẩu 8 ký tự bao gồm chữ và số)

Bước 3: Sau khi đã Đăng ký/Đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị hình đại diện của Bạn trên góc phải. Bạn có thể bấm vào hình đại diện để xem hoặc điều chỉnh thông tin cá nhân:

  • Cập nhật Hình ảnh đại diện.
  • Chỉnh sửa thông tin cá nhân: nhấn vào “Chỉnh sửa”. 
  • Kết nối với Ứng dụng Strava: nhấn vào “Connect with Strava” (xem hướng dẫn tại đây).