Giải chạy đang diễn ra

Cách thức tham gia

Tìm và tham gia một giải chạy - Bạn có thể chạy ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, với bất kỳ ai, theo tốc độ của riêng Bạn.

Cập nhật kết quả

Ban tổ chức sẽ đồng bộ kết quả từ ứng dụng Strava hoặc Bạn có thể xem trên website Sacombankrunnersclub.com

Nhận huy chương

Bạn sẽ nhận được 01 Huy chương và Giấy chứng nhận điện tử theo thông tin đã đăng ký.