Hướng dẫn xoá tài khoản

Hướng dẫn yêu cầu xoá tài khoản.

Để yêu cầu xoá tài khoản trên SacombankRunnersClub.com, người dùng có thể gửi mail yêu cầu tới địa chỉ email runnersclub@sacombank.com. Nội dung email gồm thông tin Mã người dùng, Email hoặc Số điện thoại của tài khoản cần xoá.

Chúng tôi sẽ kiểm tra và xoá tài khoản của bạn trong vòng 7 ngày.