Clip hướng dẫn đăng ký Sacombank Pay

Hướng dẫn đăng ký Sacombank Pay và kết nối tới tài khoản Sacombank Runners Club